Hoe herken ik een afwijking aan de snijtanden?

Dienen paardentandartsen snijtanden in te korten bij functionele en/of cosmetische afwijkingen?

Veel van de momenteel toegepaste snijtandbehandelingen zijn gebaseerd op folklore, traditie en uiterlijke afwijkingen. Als gevolg hiervan ondergaan paarden veel onnodige, en soms schadelijke snijtandbehandelingen. Pulpablootstelling en agressieve kroonvermindering is een veel voorkomend vervolg op de snijtandbehandelingen.

Snijtandbehandelingen moeten enkel uitgevoerd worden om het kauwen te verbeteren en/of pijn te verlichten in de mond.

Hoe herken ik een afwijking aan de snijtanden?

Om een afwijking aan de snijtanden te zien is het vereist eerst te weten wat een normale snijtandenbeet is. De normale beet is wanneer de onderkaak in rust is de snijtanden contact maken met hun volledige tegenoverliggende snijtand. De onderkaak is in rust wanneer het hoofd zich dicht bij de grond bevindt. Een paard wat het hoofd op een hoger niveau heeft zal zichtbaar een overbeet hebben.

De snijtanden aan de bovenkaak dienen allemaal ongeveer even lang te zijn. Hetzelfde geld voor de onderkaak. Zie je hier een afwijking in, raadpleeg dan uw paardentandarts. Afwijkingen kunnen zijn: Een gebit dat in een “glimlach loopt” of juist andersom (hierbij zijn de middelste snijtanden aan de bovenkant langer dan de naastgelegen snijtanden en aan de onderkaak andersom), een diagonaal in de snijtanden of bijvoorbeeld afgebroken snijtanden.

Twijfel je aan de snijtanden van je paard? Neem dan contact op met je tandarts of via 0654690804 voor vrijblijvend advies.

De diagonale afwijking aan de snijtanden

De meest voorkomende afwijking aan de snijtanden is de diagonale stand. Hierbij lopen de snijtanden in een diagonaal. Vroeger werd gedacht dat deze stand werd veroorzaakt door een afwijking in de occlusie van de kiezen of abnormaal kauwgedrag (bijvoorbeeld het kauwen aan één kant, op hout of kribbe). Men nam aan dat een onbehandelde diagonaal in de snijtanden een afwijking aan de kiezenrijen gaf. Men dacht dus dat het van cruciaal belang was om een snijtandcorrectie uit te voeren voor het behoud van de functionaliteit van het gebit.

Echter is er nu bekend dat er een normale occlusie van de kiezen wordt waargenomen bij een diagonaal aan de snijtanden. Ook hebben verschillende behandelaars gemeld dat een aanpassing aan een diagonaal aan de snijtanden vaak geen langdurig effect heeft. Een recent gepubliceerd radiologisch onderzoek heeft aangetoond dat een diagonaal aan de snijtanden samenhangt met een skeletafwijking. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het aanpassen van een diagonaal aan de snijtanden het daadwerkelijke probleem oplost.

Hoekhaken op de buitenste snijtanden

Deze haken worden regelmatig waargenomen. Ze kunnen zowel aan de bovenkant als de onderkant op de buitenste snijtanden worden waargenomen. Er zit alleen een groot verschil in of deze aan de bovenkaak of onderkaak bevinden.

Haakjes op de snijtanden aan de bovenkaak (103, 203) beïnvloeden het kauwen of prestaties van het maalproces NIET. Dit komt doordat als het paard zijn hoofd naar beneden doet de onderkaak zich naar voren verplaatst.

Haakjes op de snijtanden aan de onderkaak daarentegen (303, 403) beïnvloeden het kauwen of de prestaties van het maalproces WEL. Dit kan een blokkade veroorzaken aan het gebit van het paard.

Dit in acht nemend is het belangrijk mee te nemen of een aanpassing van de 303 en 403 noodzakelijk is vanwege deze haakjes. Aanpassing van deze haakjes zullen meestal enkel cosmetisch zijn en bevorderen de functionaliteit van het gebit niet. Ik adviseer dan ook altijd om deze haakjes niet enkel bij een cosmetische afwijking in te korten.

Correcties aan de snijtanden dienen alleen uitgevoerd te worden bij een kauwdisfunctie en niet bij een cosmetische afwijking,

Ook dienen extreme afwijkingen aan de snijtanden altijd aangepast te worden met tussenpozen van 3 tot 6 maanden om het openmaken van de pulpaholtes te voorkomen.

Mijn paard heeft extreem lange snijtanden, en nu?

Het inkorten van snijtanden enkel omdat deze lang zijn is een veel voorkomende procedure. Deze procedure heeft geen enkele wetenschappelijke validatie.

Deze procedure staat bekend voor het verbeteren van de occlusie (sluiting van de kiezenrijen). Verminderde occlusie is bijna altijd veroorzaakt door het overmatig inkorten van de kiezenrijen.

Dit betekent dat:

  1. De meerderheid van de paarden hebben deze procedure nooit in hun leven nodig
  2. Paarden die het wel nodig hebben zijn vaak ouder dan 12 jaar en hebben het vaak maar één keer in hun leven nodig
  3. Als een paard het wel nodig heeft er altijd een overmatige aanpassing aan de kiezenrijen heeft plaatsgevonden

 

Wat kan ik preventief doen om gebitsafwijkingen te voorkomen?

De belangrijkste factor voor paarden om gebitsafwijkingen te voorkomen is het aantal uur dat ze kunnen grazen. Laat je paard dus zo veel mogelijk grazen en zorg ervoor dat het paard als het op stal staat zoveel mogelijk op grondhoogte zijn voeding krijgt.